Göteborgs Brandservice

PRODUKTBLAD


Se kurskalendarium för fasta öppna kursdatum.

Utrymningsledare

Målgrupp och syfte

Kursen vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för utrymning och rapportering till brandskyddsansvarig. Kursen behandlar bl a utrymningsledarens roll, lagar och myndighetskrav. Kursen ger också en anvisning om skeenden och beteenden vid brand och utrymning.

Förkunskaper

Kursdeltagare förväntas ha gått kursen grundläggande brandskydd före denna utbildning eller på annat vis ha motsvarande kunskaper. Kursen grundläggande brandskydd arrangeras parallellt med utrymningsledare. Före lunch hålls grundläggande brandskydd och på eftermiddagen utrymningsledare.

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kompetens att kunna agera som utrymningsledare samt aktivt bidra till en högre brandsäkerhet på företaget. Kursdeltagarna skall ha kunskap att förebygga de brandrisker som finns på arbetsplatsen och informera övrig personal om vilka säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen.

Kursdeltagarna skall också uppnå färdighet i:

 • att bedöma risker för brand
 • att efterleva företagets säkerhetsregler
 • att vid larm alltid utrymma lokalen
 • att med olika brandredskap rädda människoliv och
  snabbt kunna släcka en begynnande brand
 • Brandteori – uppkomst, spridning, brandförlopp
 • Risk – sannolikhet och konsekvens
 • Skadeförebyggande skydd
 • Skadebegränsande skydd
 • SBA – systematiskt brandskyddsarbete
 • Kommunens räddningstjänst
 • Utrymningsledarens roll
 • Organisationen i företaget
 • Utrymningsproblematik
 • Praktisk övning med brandsläckare,
  eldning endast om det är lämpligt