Göteborgs Brandservice

PRODUKTBLAD


Se kurskalendarium för fasta öppna kursdatum.

Hjärt- lungräddning med defibrillator, D-HLR

Målgrupp och syfte

Plötsligt hjärtstopp kan drabba alla, var som helst, när som helst och oavsett ålder – ofta utan förvarning. Offren kan vara arbetskollegor, affärsbekanta, besökare, familjer och vänner, alla med mycket att leva för.

Tiden till den första el-stöten är den faktor som till största delen bestämmer utgången av ett plötsligt hjärtstopp.

Vid behandling av hjärtstopp är i regel den första behandlingsåtgärden hjärt-lungräddning följt av defibrillering med en enkel apparat, defibrillator som skickar en kontrollerad strömstöt genom en persons hjärta och nollställer hjärtats aktivitet så den startar igen. Är defibrillatorn centralt placerad så kan ett liv räddas inom några minuter innan det är för sent och innan ambulansen hinner till olycksplatsen.

Utbildning riktar sig till personal på företag som har tillgång till en halvautomatiskt defibrillator. Företag och platser där defibrillatorer förekommer är offentliga lokaler t ex hotell, simhallar, flygplatser, köpcentra, teatrar etc. Idag anskaffar även andra företag och verksamheter med många anställda defibrillatorer t ex advokat- och revisionsbyråer, större kontor och industrier.

För att upprätthålla behörigheten att utföra defibrillering rekommenderar vi regelbundna utbildningar, normalt med en årlig repetition. Kursen utformas vid behov som en repetitionsutbildning.

Utbildningsmål och förkunskaper

Efter utbildningen skall deltagare kunna rädda liv och behandla en patient med hjärtstopp vad beträffar HLR med hjälp av en halvautomatisk defibrillator.
Före utbildningen skall deltagare läsa kursbok D-HLR.

Kursinnehåll

  • Vikten av tidig defibrillering
  • Användning av en halvautomatisk defibrillator
  • Handlingsplan
  • Situationsanpassad träning
  • Fysiologi vid hjärtstopp
  • Säkerhetsaspekter och delegering