Göteborgs Brandservice

PRODUKTBLAD


Se kurskalendarium för fasta öppna kursdatum.

Hjärt- lungräddning – HLR

Målgrupp och utformning

De första minuterna efter en olycka är ofta avgörande för hur allvarliga följderna blir. Hur omgivningen agerar minuterna innan ambulansen kommer kan rädda liv och minska skadorna.

Första hjälpen-utbildningen riktar sig till alla och inga speciella förkunskaper krävs. Utbildningen skall ge deltagarna kunskap och beredskap för att kunna och våga agera vid en olycka.

Teori varvas med praktiska övningar. Utbildningsgruppen kan omfatta upp till 10 personer. Utbildningsprogrammet utformas utifrån lokala behov och risker. Vi kan även utföra kombinationsutbildningar med första hjälpen och brandskydd.

Instruktörer är personer med stor erfarenhet. Inga förkunskaper krävs för att delta.

Utbildningsmål

Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande och första hjälpen.

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna ha tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna ingripa vid akut sjukdom, hjärtstopp samt de vanligaste akuta olycksfallen.

Kursinnehåll

  • Kontroll av medvetande - andning - puls
  • Omhändertagande av medvetslös person, fria luftvägar,
    stabilt sidoläge
  • Mun till mun andning vid andningsstopp
  • Utföra första hjälpen vid luftvägsstopp
  • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
  • Praktiska övningar