Göteborgs Brandservice

Se kurskalendarium för fasta öppna kursdatum.

Första hjälpen L-ABC

Målgrupp och utformning

De första minuterna efter en olycka är ofta avgörande för hur allvarliga följderna blir. Hur omgivningen agerar minuterna innan ambulansen kommer kan rädda liv och minska skadorna.

Första hjälpen-utbildningen riktar sig till alla och inga speciella förkunskaper krävs. Utbildningen ska ge deltagarna kunskap och beredskap för att kunna och våga agera vid en olycka. 

Teori varvas med praktiska övningar. Utbildningsgruppen kan omfatta upp till 15 personer. Utbildningsprogrammet utformas utifrån lokala behov och risker. Vi kan även utföra kombinationsutbildningar med D-HLR och brandskydd.

Utbildningsmål

Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande och första hjälpen.

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna ha tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna ingripa vid akut sjukdom, hjärtstopp samt de vanligaste akuta olycksfallen.

Kursinnehåll

 • Kontroll av medvetande - andning - puls
 • Omhändertagande av medvetslös person
  - fria luftvägar, stabilt sidoläge
 • Mun till mun andning vid andningsstopp
 • Förebygga cirkulationssvikt
  - stoppa blödning, placering av skadad
 • Utföra första hjälpen vid luftvägsstopp
 • Psykisk första hjälp
 • Organisera och handla på olycksplats, larma
 • Praktiska övningar