Göteborgs Brandservice

Utbildning - nyckeln till ett bra brandskydd

Bra brandskyddsutrustning och fina rutinbeskrivningar och brandskyddsregler kommer inte till sin rätt om inte medarbetarna har rätt kunskap och information. Kompetenta och utbildade medarbetare är nyckeln till ett bra brandskydd.

Vi har ett mycket brett kursutbud med ett 10-tal återkommande kurser. Vi arrangerar också specialutformade kurser enligt kundens önskemål. Standardkurser är: 

 • Grundläggande brandskydd
 • Släckövning
 • Utrymningsövning
 • Brandskyddsansvarig
 • Utrymningsledare
 • Brandskyddskontrollant och SBA
 • Heta arbeten
 • Föreståndare brandfarlig vara
 • Anläggningskötare brandlarm
 • Första hjälpen L-ABC
 • Hjärt-lungräddning HLR
 • Hjärt-lungräddning med defibrillator D-HLR