Göteborgs Brandservice

Innehåll och omfattning

Följande punkter ingår normalt
i SBA-dokumentationen: 

  1. Brandskyddspolicy
  2. Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
  3. Brandskyddsorganisation
  4. Utbildningsplaner
  5. Brandskyddsregler
  6. Rutiner och åtgärder vid brand
  7. Brandskyddsbeskrivningar
  8. Drift- och underhållsinstruktioner
  9. Kontrollsystem
  10. Uppföljningssrutiner