Göteborgs Brandservice

Gillar du ansvar? Det gör vi också.

Lagen om skydd mot olyckor innebär att du som ansvarar för en verksamhet också är skyldig att se till att brandskyddsarbetet fungerar. Alla arbetsplatser ska ha en särskild organisation med brandskyddsansvarig och utrymningsledare. Du ska se till att interna brandskyddskontroller genomförs regelbundet och att hela din personal informeras, utbildas och övas inför olika scenarier.

För att underlätta brandskyddsarbetet kan du ta oss till hjälp. Vi är specialister på brandskydd och riskhantering och kan stå till tjänst med allt från planering och dokumentation till utbildning och support.

Vi tar vårt ansvar så att du, din verksamhet och dina anställda ska
vara trygga.


Brandsyneverksamheten har upphört.

Istället skall verksamhetsansvariga och fastighetsägare lämna en rapport till kommunen om sitt brandskyddsarbete.

Alla måste arbeta förebyggande med sitt systematiska brandskyddsarbete.

Vilka skall lämna en skriftlig rapport till kommunen?

Vårdinrättningar
Förskolor och skolor
Hotell och förläggningar
Samlingslokal avsedd för minst 150 personer
Industri med minst 20 anställda
Kulturhistoriska byggnader och museer

Vi hjälper till

Våra SBA instruktörer hjälper gärna till med det systematiska brandskyddsarbetet.

Några av de arbetsuppgifter vi kan bidra med är:

  • Projektledare för arbetet
  • Utbildning
  • Malldokument och blanketter
  • Upprätta kontrollronder och kontrollritningar

SBA

Systematiskt Brandskyddsarbete innebär att du metodiskt går igenom ditt brandskydd, ser till att det fungerar och att alla i din organisation har den kunskap och materiel som är nödvändig för att ni ska kunna undvika en brand.

Systematiskt Brandskyddsarbete