Göteborgs Brandservice

Kontroll av nödbelysning

Det är viktigt att regelbundet underhålla och kontrollera nödbelysningen. Varje månad bör tillsyn ske och ljuskällornas funktion testas. En gång per år bör armaturen funktionstestas och kapaciteten kontrolleras genom att låta belysningen brinna minst en timme på batterikraft.

För armaturer med självtestsystem sker årskontrollen automatiskt och eventuella fel indikeras på armaturen.

I samband med den årliga kontrollen bör följande delar bytas ut:

  • Lysrör i hänvisningsarmaturer är kontinuerligt tända. Livslängden är ca ett år och de ska bytas vid årligt underhåll
  • Batterier har en livslängd på 4-5 år och de bör bytas ut senast efter 5 år

Tillsyn av armaturer bör ingå i ordinarie kontrollrond för brandskyddskontrollant enligt SBA-system. Årlig funktionskontroll sker ofta av utbildad tekniker i samband med årskontroll av brandredskap och övrig säkerhetsutrustning.

SVEBRA, Branschföreningen Svenska Brandskyddsföretag har utarbetat riktlinker för underhåll av nödljus.