Göteborgs Brandservice

Underhåll av brandredskap

Slutar kopiatorn att fungera blir det snabbt turbulent på kontoret och servicetekniker tillkallas. Ofta har därför företag serviceavtal för kopiatorer.

Slutar brandsläckaren att fungera händer ingenting. Ingen hindras i sitt arbete. Ingen protesterar och klagar. Ingen serviceman tillkallas. Så illa är det ofta med säkerhetsutrustningen. Eftersom den inte används dagligen är det ingen som reagerar om den är skadad och inte fungerar. Det gäller inte bara brandsläckaren utan även brandposter, nödljus, utrymningsvägar och inte minst det passiva brandskyddet som branddörrar, brandtätningar och rökluckor. Därför behövs regelbunden kontroll och underhåll av säkerhetsutrustning.

Göteborgs Brandservice AB har över 6.000 service adresser och utför löpande kontroll och service. Allt arbete sker i enlighet med gällande standarder, regler och lagar från försäkringsbolag och myndigheter. Viktigaste är: 

  • SS 3656 Svensk standard för underhåll och omladdning av brandsläckare
  • SS EN 671-3 Svensk standard för underhåll av inomhusbrandposter
  • Provtryckning av gasflaskor sker normalt vart tionde år enligt krav från Räddningsverket och Arbetsmiljöverket.
    All provtryckning utförs av vår verkstad som är ackrediterad av SWEDAC

Service över hela landet

Vi kan erbjuda service över hela landet via egna servicetekniker eller våra servicepartners. Samtliga partners arbetar med samma produkter och med samma arbetsinstruktioner och rutiner. Vi kan därför erbjuda samma kvalitets- och säkerhetsnivå i hela landet.
Vi kan även teckna ett gemensamt riksavtal för företag som har anläggningar i olika delar av Sverige. Enhetlig prisnivå är en självklarhet.