Göteborgs Brandservice

Service & underhåll

All säkerhetsutrustning behöver regelbunden tillsyn för att på bästa sätt kunna skydda byggnader, materiel och inte minst människors liv.

Göteborgs Brandservice AB och våra servicelämnare utför underhåll på samtliga fabrikat av brandsläckare och övrig brand- och utrymningsmateriel. Vi kontrollerar och reparerar även alla typer av släcksystem och brandlarm. Även en byggnads passiva brandskydd behöver underhållas. Det gäller rökluckor, brandtätning, branddörrar och annan utrustning för att stänga in branden eller släppa ut rökgaser.

Vi kan även följa upp att ett företags systematiska arbetsmiljöarbete fortskrider enligt plan. Vi kontrollerar att kontrollronder är genomförda, att brandskyddsorganisationen är intakt och övrigt som omfattas av kundens SBA-arbete.

Serviceintervall och servicemoment anpassas till säkerhetsutrustning och omgivningsmiljö. Inom många områden förskriver också försäkringsbolag eller myndigheter vilket underhåll som ska utföras. Normalt ställs det också krav på serviceteknikerns behörighet, kompetens och utbildning.

Tillsammans med våra servicepartner är vi drygt 200 servicetekniker fördelade runt om i landet. Med vårt behörighetssystem för tekniker kan du vara säker på att alltid hitta en tekniker med rätt kompetens som kan erbjuda lokal service.

Vi står även till tjänst med utbildning i handhavande och skötsel av säkerhetsutrustning och system.

Riksavtal

Vår samarbetspartner Dafo kan teckna riksavtal för landsomfattande kedjor med verksamheter på många platser. Arbetet utför av oss eller våra partner, som är utbildade av oss och arbetar efter vårt system av checklistor, arbetsinstruktioner och rutinbeskrivningar. Allt arbete rapporteras via Dafos Web-baserade servicesystem Iris.

En riksavtalskund garanteras samma höga servicenivå och kvalitet för samtliga anläggningar runt hela landet.