Göteborgs Brandservice

Riksavtal

Finns ni på flera orter i Sverige?

Tillsammans med vår samarbetspartner Dafo, kan vi erbjuda riksavtal.

  • Vi ser till att ni erhåller överenskommen nivå på brandskyddet på samtliga era enheter
  • Ni har en och samma prisbild oavsett var i landet ni finns.
  • Ni får god kontroll och översikt av statusen på ert brandskydd via vårt webbaserade serviceprogram Prometheus
  • Samordningsfördelar vid SBA-arbetet
  • Tillgång till Göteborgs Brandservice AB breda kompetens
  • En enda leverantör för brandskyddet med en kontaktperson oavsett var i landet frågeställningar dyker upp
  • Enklare fakturahantering

Om ni bedriver verksamhet på flera orter i Sverige så ställs ni inför en rad olika svårigheter gällande ert brandskydd, anlitar ni dessutom olika entreprenörer på varje ort blir det svårt att få en bra översikt och kontroll av alla enheter.

Vi hjälper er att förenkla och samordna arbetet med ert brandskydd, genom att tillsammans med er ta fram en nivå som passar er verksamhet. Vi ser till att service utförs enligt uppgjord tidsplan och återrapporterar till er enligt önskemål. Ni får tillgång till vårt webbaserade serviceprogram Prometheus där ni hela tiden kan se vilka av era enheter som är servade och vilka som har brister i brandskyddet. Göteborgs Brandservice AB har tillgång till kompetenta servicetekniker och utbildare över hela Sverige.