Göteborgs Brandservice

Övnings- och utbildningsmateriel

För att genomföra realistiska övningar krävs bra övningsutrustning.

Brandgivare med gasol
Gasoldrivna brandgivare finns i olika storlekar och med tillbehör som simulerar olika bränder. Fjärrstyrning av gasoltillförseln gör övningarna mer säkra för deltagarna och enklare att genomföra för övningsledaren. I och med att gasol har ersatt bensin vid övningen innebär det mindre rökutveckling och ingen spillbränsle att ta hand om efter övningen. Miljöpåverkan minimeras.

Dockor för övning av brand i kläder
Brand i kläder och släckning med brandfilt övas med speciella dockor i brandhärdigt material.

Utrymningsövning i simulerad brandrök
Rökmaskiner kan användas för att rökfylla lokaler och utrymningsvägar och på så vis erhålla mer realistiska utrymningsövningar.

Simulerade explosioner
Vid brandfarlig vara kurserna visar vi brandförlopp och explosioner med speciella sprängburkar och brandakvarier.

Utbildningsmateriel
Vi har ett brett utbud utbildningsmateriel t ex
Kurspärm för brandskyddsansvarig och
   utrymningsledare
- Informationsfolder för allmänt brandskydd
- Folder för kontrollantutbildning
- Säkerhetstavlor

Dessutom tillhandahåller vi materiel från SBF, Cardiologföreningen m fl vid kurser som Heta Arbeten, HLR o dyl.