Göteborgs Brandservice

Ett bra brandskydd räddar liv och begränsar skador. För att uppnå detta krävs kunskap och ett engagerat förebyggande arbete. Viktigast av allt är att medarbetarna är utbildade i brandskydd och att företaget har en organisation för säkerhetsarbetet. En investering till låg kostnad som kan ge ovärderlig avkastning.

Vi erbjuder tjänster inom dessa områden:

  • Utbildning
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Brand- och säkerhetsbesiktningar
  • Brandskyddsdokumentation och
    övrigt konsultarbete inom brandskydd
  • Underhåll, service och montage
  • Brandskyddskontroll