Göteborgs Brandservice

Utrymningsstegar för olika behov

Två vägar ut är ett grundläggande krav för säker utrymning.

Saknas dubbla utrymningsvägar,
t ex i äldre fastigheter eller ombyggda och uppdelade fastigheter finnas behov av att arrangera ny utrymningsväg, ibland från plan ovan mark.

Fast monterade trappor är det bästa lösningen, men ibland ett omöjligt eller för komplicerat arrangemang. Som alternativ kan då en fasadmonterad och utfällbar stege användas om det är ett begränsat antal våningsplan och ett begränsat antal personer som skall utrymma. För villlor och mindre arbetslokaler kan även stegar som hängs ut över fönsterkarmen användas.

I många villor är sovrummen placerade på övervåningen och den enda brandsläckaren finns vid entrén på nedervåningen. Börjar brandvarnaren ljuda huset rökfylls kan en utrymningsstege utanför sovrumsfönstret ta familjen ner till säker mark om olyckan skulle vara framme.  

Vi har flera modeller på utrymningsstegar för olika behov.