Göteborgs Brandservice

PRODUKTBLAD

Utrustning för utrymningsledare

Vid brand eller annan fara är det viktigt att utrymning påbörjas omgående och att den sker snabbt och effektivt. För att det skall fungera utses utrymningsledare.

Utrymningsledarens roll är att leda och kontrollera utrymning och återsamling.

Den utrustning utrymningsledaren normalt behöver har vi samlat i ett utrymningsledarkit.
Lådan innehåller: 

  • Väst tillverkad i fluorescerande gul färg med ryggtryck UTRYMNINGSLEDARE. Finns även med ryggtryck BRANDSKYDDSANSVARIG eller kundspecat tryck
  • Räddningsfilt av aluminiserad plastfolie 1,5 x 2 meter
  • Brännskadekompress 10 x 10 cm med fixerbinda
  • Första hjälpen-etui - förpackning med den mest nödvändiga första hjälpen-utrustningen
  • Åtgärdsplan för utrymningsledare - inplastad instruktion som i punktform anger utrymningsledarens åtgärder i samband med utrymning

Annan utrustning i vårt sortiment lämplig för utrymning och utrymningsledare är t ex:

Se vidare i prislista.