Göteborgs Brandservice

Evakueringsstol

Evakueringsstol SKID är ett utmärkt hjälpmedel för snabb och säker utrymning för rörelsehindrade eller skadade personer.

Stolen förvaras hopfälld och tas fram vid fara eller olycka. Det behövs endast en person för att transportera patienten ut ur byggnaden. Stolen har ett bromsat rullband i gummi som gör att den kan skjutas ner för trappor utan risk att den skall skena iväg.

Stolen används på företag, skolor och sjukhus och andra platser där det finns behov av snabb och säker utrymning och där det finns risk att besökare, anställda, patienter eller andra har behov av hjälp
vid fara.

Målet är full tillgänglighet för alla,
oavsett handikapp eller rörelsehinder

I en särskild förordning slår regeringen fast att de statliga myndigheterna har ett speciellt ansvar för handikappolitiken.
Att förbättra tillgängligheten är ett av de centrala målen.

Bostäder, publika lokaler, som butiker, teatrar och kyrkor, samt arbetslokaler ska vara tillgängliga och användbara för personer med rörelsenedsättning eller annat handikapp. Syftet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Med tillgänglighet menas också att handikappade ska kunna utrymma en lokal vid brand eller annan fara. Evakueringsstol SKID är ett hjälpmedel som möjliggör utrymning och därmed bidrar till målet full tillgänglighet för alla.