Göteborgs Brandservice

Efterlysande golvlinjer och färg

I lokaler där det finns en högre risk samt där utrymningen sker i trånga och mörka miljöer utan dagsljusinsläpp är det lämpligt att använda sig av efterlysande linjer i golvet. Det ger ett speciellt bra skydd när man ska ta sig ut från större lager eller en verkstadslokal och undvika att skadas av maskiner och annan utrustning.

Vi har tre olika färgsystem för målning av linjer på vägg och golv.

Akryl vattenbaserad 1 komponent

Avsedd för vägglinjer, markeringar på säkerhetsutrustningar och byggnadsdelar. Olämplig som golvlinje och olämplig utomhus eller andra platser där det är hårt slitage. Finns i standard- och högeffektutförande.

Polyuretan lösningsmedelsbaserad 2 komponent

Lämplig på väggar och golv och andra byggnadsdelar eller säkerhetsutrustningar. Fäster bra på metaller, trä och sten. Motstår flertalet lösningsmedel och kemikalier. Färgen är flexibel och spricker inte om den målas på mjuka underlag som rör sig t ex tunna plåtar och golvplattor. Finns i standard- och högeffektutförande.

Epoxibaserad vattenbaserad 2 komponent

Lämplig på golv och andra hårda underlag. Epoxilacken ger en hård yta med hög rivhållfasthet och är den färg som normalt används för lager och verkstadsgolv i cement. Lika som för polyuretanlacken fäster den bra på metaller, sten, betong och har bra motståndskraft mot lösningsmedel och kemikalier.

Primer, efterlysande färg och ev topplack

I de olika färgsystemen förekommer en primer och en efterlysande lack. Primern fungerar som reflektor för den efterlysande färgen och skall därför ge en högvärdigt vit botten. Primern har också god vidhäftningsförmåga för olika underlag.

För akryllacken rekommenderas även en topplack. Dess främsta funktion är att absorbera UV-strålar och därigenom skydda färgen från att mörkna. Den skapar också en slät yta som är lätt att hålla ren.

Akryllacken och polyuretanfärgen finns även med högeffektkristall (aluminiumstrontium). Lyskraften är 5-10 gånger högre på dessa linjer jämfört med standardlack. Både lyseffekt och varaktighet förbättras.

Efterlysande färg finns också på sprayburk för att snabt och enkelt kunna markera viktiga delar och hinder t.ex ledstänger, räcken, rör m m.