Göteborgs Brandservice

SÄKERHETSDATABLAD

Forest A-Skum

A-skum används som inblandning i vatten vid släckning av glödbränder i skog och mark, men är också mycket effektiv mot brand i trä, kol, tyg, papper och andra fibrösa material.

A-skum gör vattnet blötare och minskar både vattenförbrukning och släcktid. Släckvattnet blir 4-5 gånger effektivare med inblandning av FOREST A-skum.

Inblandningen kan ske i väldigt låga koncentrationer, 0,1-1%, vilket innebär att man kan minska på vätskemängden, vilket i sin tur medför mindre förvaringsutrymme och lättare transporter.

Ytspänningen reduceras vilket ger unika penetrerings-
egenskaper med förbättrad vätning. Vattnet tränger igenom kolskikt och kyler ett fibröst material på djupet.
Viktiga egenskaper och fördelar är:  

  • Forest A-skum är ett utmärkt vätmedel med låg ytspännning som ger en bra penetrering
  • Skumtäcke ger en isolerande barriär mellan det brännbara ämnet och luften
  • Förlängd dräneringstid ger ett längre vätning av ytan och förhindrar antändning eller återantändning
  • Skumtäcket förhindrar gasavgivning eftersom ämnet kyls

A-skum blandas in i släcktankar eller i vattenflödet med injektor.
Den kan också användas i ryggsprutor för insatser i skog och mark.