Göteborgs Brandservice

SÄKERHETSDATABLAD

Alkoholresistenta skumvätskor

Ett vanligt filmbildande skum löses upp av en alkohol eller andra polära vätskor. Skummet bryts ner på mycket kort tid och all släckeffekt försvinner. För att förhindra detta kompletteras alkoholbeständiga skumvätskor med en polysackarid. Det är en stor molekyl som lägger sig som ett skikt mellan fluorfilmen och den brännbara vätskan och fungerar som en barriär som förhindrar att skummet bryts ner och blandas med det brännbara ämnet.

Dafo har flera typer av alkoholresistenta skumvätskor.

ARC Miljö 

ARC Miljö är en vidareutveckling av ARC 3 x 6. Det var den första alkoholresistenta skumvätskan i världen utan glykoler eller glykoletrar. Den saknar också de konserveringsmedel och tungmetaller som många proteinbaserade vätskor innehåller.

För brandklass B används 3% inblandning för petroleumprodukter och andra icke polära vätskor. För polära vätskor som alkoholer är inblandningen 6%.

ARC 1 x 1, 1 x 3 och 3 x 3

ARC-vätskorna är avsedda för både petroleumprodukter och alkoholer och andra polära vätskor. Den finns i olika koncentrationer

1 x 1 - 1% inblandning för både petroleum och alkoholer
1 x 3 - 1% inblandning vid brand i petroleumvaror och 
           3% vid brand i alkoholer
3 x 3 - 3% inblandning för både petroleum och alkoholer

Vätskorna är utvecklade för att underlätta inblandningen och för att ge så hög släckeffekt som möjligt utifrån en begränsad mängd vätska. Den är därför lämplig då det krävs mycket koncentrat trots att tankarnas volym är begränsade eller för sprinklerutrustning med blandande brandrisker.

De alkoholresistenta skumvätskorna lämpar sig för både tung- och mellanskum. De har utmärkta egenskaper vad gäller skumtal och dräneringstid även om de i huvudsak är beroende av skumutrustningens utförande och kvalitet.

Lagringstiden för de alkoholbeständiga skumvätskorna är av samma höga klass som för övriga syntetiska skumvätskor, upp till 25 år.