Göteborgs Brandservice

PRODUKTBLAD

Brandsläckningsskum

Vid större bränder i brännbara vätskor är skum en förutsättning för lyckad brandbekämpning. Vid brand i fibrösa ämnen förhöjer också skumtillsater effekten på vatten.

Därför har skum fått en omfattande användning i synnerhet hos räddningstjänsten, men skum förekommer också i sprinklersystem och andra fasta installationer samt i handbrandsläckare.

Skum tillverkas i koncentrat och blandas ut i vatten med normalt 1-6% inblandning. Beroende på ingående beståndsdelar får skummet olika egenskaper och användningsområden. Vanliga skumtyper är:

  • Detergentskumvätskor
  • Filmbildande skum, AFFF
  • Alkoholbeständigt skum, ARC
  • A-skum för skogsbränder och fibrösa material

Godkännanden

Skum testas och godkänns enligt kraven i standarden EN 1568. Att produkten och tillverkningen överensstämmer med standarden intygas av oberoende organ t ex UL-listning eller P-märkning via Sveriges Provnings- och Testningsinstitut.

Tillverkas av Dafo Fomtec

Merparten av det skum vi säljer tillverkas och levereras av Dafos systerbolag Dafo Fomtec AB. Fabriken ligger i Helsingborg och är Sveriges enda tillverkare av skumvätska. Merparten av produktionen går på export, men via Dafo har skum från Fomtec en dominerande marknadsandel på den svenska marknaden.

Handbrandsläckare

Skum är ett vanligt släckmedel i handbrandsläckare. De finns i storlekar på 2, 6 alternativt 9 liter. Det är den vanligaste släckare på kontor, sjukhus och annan offentlig miljö. Den är även lämplig i bostäder. Här rekommenderas dock i första hand pulversläckare.