Göteborgs Brandservice

Halon och HFC

Innan man upptäckte de negativa miljöaspekterna var halon ett av de dominerande gasformiga släckmedlen på marknaden. Det förekom främst i två varianter, 1211 i handbrandsläckare och 1301 i fasta anläggningar, andra varianter förekom i mindre utsträckning. Eftersom halon, tillsammans med exempelvis Freon (CFC), visade sig ha ozonnedbrytande egenskaper reglerades användandet i Montrealprotokollet som Sverige anslöt sig till 1987.

Nyinstallation och försäljning av handbrandsläckare förbjöds 1991 och från 1998 får inga fasta anläggningar med Halon 1301 förekomma, vissa specialområden undantaget. De områden där Halon fortfarande förekommer är framför allt militären och flyget.

HFC-gaserna introducerades på marknaden som en ersättning för Halonerna. En mängd olika gaser från ett flertal tillverkare har introducerats och försvunnit, ibland beroende på fortsatt negativa miljöaspekter, toxicitet och/eller bristande kommersiell framgång. Av de HFC-gaser som idag förekommer kan HFC 125 (FE 25), HFC 227ea (FM-200), HFC 23 (FE 13) och HFC 236fa (FE 36) nämnas.

HFC-gaserna saknar halonets skadliga inverkningar på ozonskiktet. På senare tid har det dock uppmärksammats att de är mycket effektiva växthusgaser och användningen har reglerats genom EU-direktiv EC 842/2006 i vilket regler för återkommande läckagekontroll och registerhållning har fastslagits.

I enlighet med vår strävan att ligga i framkant även miljömässigt valde Dafo tidigt att inte satsa på HFC-baserade släckmedel. Vi säljer istället gassläcksystem med inertgas och Novec. Halonsläckare säljs till flyg och vi kan även utföra omladdning för den användning som är tillåten.

Vi mottar fortfarande halon för destruktion. Behållare töms och halonen skickas för förbränning till godkänd destruktionsanläggning.