Göteborgs Brandservice

Släckning för olika behov

Vid brand är det mycket viktigt att brandskyddet är rätt dimensionerat och givetvis tillförlitligt.

Göteborgs Brandservice AB erbjuder ett komplett sortiment släckanläggningar.
Allt från enkla punktskydd till komplexa totallösningar för rums- och anläggningsskydd.

Vi har olika typer av pulver avsedda för olika brandtyper, skum för storskalig släckutrustning, gas för utrustningar där en ren släckning krävs och där släckmedlet inte har någon miljöpåverkan.