Göteborgs Brandservice

Efterlysande utrymningsmarkeringar

Rök från brand stiger uppåt och samlas under taket. Då är det
lämpligt att komplettera skyltningen med lågt placerade utrymningsmarkeringar t ex:

  • Golvmarkeringar - tejp, gallerdurksplåt eller målade linjer kan visa gångvägen ut 
  • Dörrpostmarkeringar - en markering av dörrposten syns även om lokalen börjar rökfyllas. 
  • Dörrhandtag och låsanordningar kan enklare öppnas om de är utmärkta med midjeskylt eller annan handtagsmarkering. 
  • Trappstegsmarkeringar - underlättar utrymning i trappor och förhindrar olyckor. 
  • Hinder i utrymningsväg kan t ex märkas upp med varnings-
    tejp, efterlysande kedja eller lister som hänger från taket

Se prislistan för olika typer av efterlysande markeringar.