Göteborgs Brandservice

PRODUKTBLAD

 Siktavstånd för olika skyltstorlekar
15 m 150 x 150 mm
20 m 200 x 200 mm
25 m 250 x 250 mm
40 m 300 x 300 mm
 

Brandredskapsskyltar

Alla brandredskap skall märkas upp med varselskyltar. Skyltning skall ske enligt en föreskrift från Arbetsmiljöverket, AFS 2008:13 Skyltar och signaler. I denna anges hur skyltarna skall se ut. Symbolerna är i många fall utformade enligt gemensamma europeiska bestämmelser.
Skyltarna finns i olika utföranden: 

  • Plast för inomhusbruk, tillverkas i miljövänlig PET-plast
  • Aluminium för utomhusbruk

Brandredskaps- och brandpostskyltarna finns även i efterlysande utförande, som flaggskyltar eller plogskyltar.

Beakta siktavståndet och välj skyltstorlek så att den blir läsbar på längsta avstånd. Ett förslag till skyltstorlekar framgår av tabellen.