Göteborgs Brandservice

Underhåll & reservdelar

Underhåll av nödbelysning är ofta eftersatt. Utrymningsarmaturer har slocknat eller har gamla batterier som har slutat fungera. För att utrymningssystem ska fungera måste de kontrolleras regelbundet. Föreskrivna serviceåtgärder är:

Rutinkontroll

Rutinkontroll utförs av användaren normalt en gång per månad.
Då kontrolleras att hänvisningsarmatur lyser och att driftindikeringar är tända och inga felindikeringar är aktiverade.

Årlig kontroll

Den årliga kontrollen utförs normalt av servicetekniker.
Då frånkopplas strömmatning och batterikapaciteten kontrolleras.
Batteri och ljuskälla byts vid behov. Standardlysrör som är tända kontinuerligt ska bytas årligen eftersom lysrörens
driftlängd är ca ett år.

Är armaturen försedd med självtestsystem behöver inte strömmatningen frånkopplas eftersom armaturens elektronik gör det automatiskt och indikerar ev batterifel.

Vi har reservdelar och utbytesdelar för underhåll

Ljuskällor

Standard och kompaktlysrör. Vi kan även tillhandahålla lysrör med lång livslängd.

Batterier

Normal livslängd på ett batteri är 5 år. Vi har utbytesbatterier för flertalet armaturer.

Fronter

Vi specialtillverkar fronter i alla storlekar och med olika symboler mot kundspecifikation.

Glimtändare

Nödljus får inte ha glimtändare som tändningsanordning utan ska ha mer tillförlitliga system. Vi har dock utbytesglimtändare för ordinarie lysrörsarmaturer. Vi har även säkerhetsglimtändare som stänger av armaturen
t ex vid trasigt eller blinkande lysrör.

Se komplett sortiment i prislista.