Göteborgs Brandservice

Ledljusarmaturer

Ledljus ska ge 1 lux vid golv. Ljusstyrka och slusspriding är avgörande för att täcka in så stor golvyta som möjligt. Ljuskällor och reflektorsystem i våra armaturerna är utvecklade för att ge stort ljusflöde för långa belysningsavstånd och höga installationshöjder.

Flertalet armaturer är försedda med autotest. Eftersom ledljusarmaturerna normalt är släckta är det extra viktigt med självtestsystem så att batteri och ljuskälla automatiskt kontrolleras och eventuella fel indikeras.

Våra modeller på ledljusarmaturer är: 

Domina

Domina är en ledljusarmatur med stort ljusutbyte i förhållande till storlek och effekt. Den finns i utförande med 6, 8, 11 alternativt 24 W för upp till 20 meters avstånd mellan armaturerna. Försedd med autotest, kapslingsklass IP 65.
 

Elettra

En 8 W lysrörsarmatur med upp till 10 meters avstånd mellan armaturer vid 2,5 meters golvhöjd. Kan kopplas och användas som ledljus alternativt som hänvisningsarmatur. Batteridrift 1 h. 

 

Nödljusarmatur KB

KB är en priseffektiv robust armatur med ett brett användningsområde. Kan även kopplas som hänvisningsarmatur. Reservdriften är på 3 timmar och batterierna är av typen NiMH vilka inte klassas som miljöfarliga och ingen miljöavgift utgår.
 

Vi har även LED-armaturer för ledljus. Med högeffektdioder ger dessa armaturer en ett större ljusutbyte en konventionella 8 W lysrör och armaturerna kan monteras med större avstånd. LED-armaturerna finns bara för centralmatad nödströmförsörjning. Diodarmaturerna drar mycket lite ström så att små och billiga batteriaggregat kan väljas. LED-armaturer för ledljus med individuell batteribackup kommer under hösten 2009.

Se även våra strålkastaraggregat som kan vara ett bra alternativ i synnerhet vid höga takhöjder och långa korridorer eller gångstråk.