Göteborgs Brandservice

Nödbelysning - strömmen kan gå, men ljuset får inte slockna

Nödbelysningen är en viktig del i en fastighets säkerhetssystem. Framför allt i lokaler eller utrymmen där många människor vistas.
Det handlar om säkerhet och trygghet.

Det är ett stort missförstånd att tro att nödbelysning bara ska fungera vid brand och rökutveckling. Det finns en rad andra situationer där lokaler snabbt måste utrymmas, t ex vid strömavbrott, hot eller annan olycka.

Nödbelysningen består av två olika system. Det ena, ledljuset, har till uppgift att belysa utrymningsvägar så att personer ska hitta och säkert kunna ta sig ut. Det andra består av belysta eller genomlysta skyltar, hänvisningsarmaturer. Skyltarnas uppgift är att visa var nödutgångarna finns.

Vi har ett brett program nödljusarmaturer från några av Europas ledande tillverkare.
Vid val av nödljus är några viktiga egenskaper att beakta:

LED - ett miljövänligt alternativ som sparar ström och underhållskostnader

Vårt program innehåller många lysdiodarmaturer, både för hänvisning och nödblelysning. Fördelar är:

  • Lång livslängd på dioderna, upp till 100.000 timmar
    vilket är mer än 10 år
  • Låg energiförbrukning
  • Låga underhållskostnader

NiMH-batterier är också ett miljöalternativ som spar pengar

På senare år har vi ersatt NiCD-batterier och blyceller med de mer miljövänliga Nickelmetallhydrid-batterier. För dessa batterier utgår ingen miljöavgift till Naturvårdsverket.

Självtest underlättar kontroll och underhåll

Vissa armaturer finns även i utförande med autotest/självtest. Det är ett system där armaturens elektronik regelbundet kontrollerar ljuskälla, batteriets kapacitet och elektroniken. Vid fel indikeras det med lysdioder på armaturen. Vid den årliga kontrollen behöver inte ordinarie strömmatning frånkopplas för kontroll av batteriet utan teknikern kan avläsa driftstatus direkt på lampan.