Göteborgs Brandservice

PRODUKTBLAD

Ögonsköljutrustning

Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Får du kemikalier i ögonen kan några få sekunder vara skillnaden på om du mister synen eller ej. Därför är snabb tillgång till ögonsköljutrustning helt avgörande om olyckan skulle vara framme.

Vanliga skaderisker är exploderande batterier, cement och kalk, stänk från maskindiskmedel, ammoniak, avfettning eller andra kemikalier.

Även mekaniska skador, som metallspån, smuts och damm, kräver omgående ögonsköljning för att hindra att partiklar fastnar i ögat.

Vi har ett omfattande sortiment ögonsköljutrustning

  • Ögonsköljflaskor
  • Fickflaskor från 200 ml till väggstationer med 5 x 1 liter
  • Trycksatta sprayflaskor
  • Sprayflaska på 240 ml med vägghållare eller väska
  • Ögonsköljskåp med pumpspray
  • Kompletta skåp med ADR- eller sårvårdsutrustning
  • Ögonduschar med pumpmekanism och 1 liters påser för återkommande användning och extra lång spruttid
  • Trycksatt ögondusch med enhandsgrepp som ger ett balanserat och jämt flöde över extra lång tid.

Vi kan lagerhålla alla större fabrikat av utbytesflaskor och kan vid årligt underhåll komplettera eller byta ut flaskor som har blivit för gamla.

För komplett information se produktblad.