Göteborgs Brandservice

Hjärtstartare, defibrillator

Varje år drabbas ca 10 000 människor av plötsligt hjärtstopp. Av dessa överlever cirka sju procent. Chansen att överleva minskar med minst 10 procent för varje minut som går. Studier har visat att efter kammarflimmer kan upp till 75% överleva om defibrillering sker inom 3 minuter.

Därför borde en defibrillator vara lika självklar som en brandsläckare på arbetsplatser och på platser där många människor vistas.

Via Sveriges hjärtstartarregister har du möjlighet att ta reda på var din närmsta hjärtstartare finns tillgänglig. Denna information kan vara livsavgörande när någon i din närhet drabbas av ett plötsligt hjärtstopp.

Nu kan alla hjälpa till att rädda liv


Philips HeartStart HS1

Ger trygghet för att du vet att du kan rädda ett liv innan ambulansen kommer fram. Kan användas när som helst, var som helst och av alla.

”Marknadens mest sålda hjärtstartare”

Philips HeartStart HS1 är en av marknadens mest sålda och en mycket enkel hjärtstartare/defibrillator som kan rädda liv med en minimal utbildning.


Philips HeartStart FRx

Är en robust och pålitlig hjärtstartare som är enkel att användas av dem som kommer fram först vid ett hjärtstopp.

”Möjlighet till användande vid barn-HLR med barnnyckel (tillval)”

Philips HeartStart FRx är en robust och pålitlig hjärtstartare som är enkel att användas av dem som kommer fram först vid ett hjärtstopp. Genom inbyggda självtester säkerställs att enheten är färdig att användas vid behov till ett minimum av underhåll.


Philips HeartStart FR3

HeartStart FR3 är Philips bästa professionella kvalitets defibrillator fram till idag. Den gör livräddning snabbare, enklare och bättre för den professionella livräddaren.

”Philips HeartStart FR3 används av Ambulanssjukvården I Västra Götaland”