Göteborgs Brandservice

Första hjälpen-tavla

Vid skada är det viktigt att snabbt finna och kunna använda rätt första hjälpen-materiel. Cederroths Första hjälpen-tavla löser problemet på ett optimalt sätt.

Skyddsutrustningen är monterad på en överskådlig väggtavla. Tavlan är stor och iögonfallande och monteras på en lätt tillgänglig och väl synlig plats.

Överskådlig

Utformning av tavla och materiel underlättar användande. Överblickbar utrustning och stora namn gör det ofta självklart vilken materiel som skall användas.

Enkel att använda för amatörer

På tavlan finns en enkel instruktion. I varje förpackning av första förband och skyddspaket finns en illustrerad anvisning med tydliga färgbilder som anger hur utrustningen skall användas. På tavlan anges också vem som är ansvarig eller utbildad i första hjälpen på arbetsplatsen.

Lätt att se om utrustning saknas, stöldsäker

Plåstren har en förmåga att inte finnas när de behövs. De är därför styckförpackade och måste användas så fort de dras ur automaten. En nyckel låser fast plåsterkassett och tvättare.

Vi säljer kompletta tavlor, tillbehör och påfyllningsutrustning

  • Tavla med skåp för påfyllningsutrustning
  • Liten tavla som komplement eller för det lilla kontoret
  • Tavla med lock
  • Tavla med ögonsköljspray
  • Ögonsköljflaska som komplement till tavlan