Göteborgs Brandservice

Flykthuva

Vid kemikalieolycka eller brand kan farliga gaser och rök hindra utrymning och räddning. Vid brand är ofta atmosfären livsfarlig att inandas långt innan hetta och lågor orsakar skada.
Fler personer dör av rökförgiftning än av direkt brand.

En flykthuva kan vara räddningen för en instängd person eller möjliggöra utrymning genom rökfyllda lokaler.

Huvan kan snabbt och enkelt tas på, utan justering. Huvan tillverkas som standard i en storlek som passar de flesta vuxna och större tonåringar. En mindre modell finns för yngre personer.

Huvorna är vakuumförpackade i en aluminiumpåse. Normalt levereras de med en smidig väska i nylon, som kan fästas i bältet.

Huvan är godkänd enligt EN 403:2004. Standarden föreskriver minst 15 minuters brukstid.

Huvan uppfyller Arbetsmiljöverkets krav för bergarbete, AFS 2003:2.

Kungörelsen föreskriver att det i fordon och maskiner som används under jord skall finnas tillräckligt många flyktfilter för det antal personer som kan transporteras i fordonen.

Vi har även enklare andningsskydd som hel- och halvmasker med olika typer av filter för t ex eftersläckning.