Göteborgs Brandservice

ADR-väska för lastbilar

För lastbilar som transporterar farligt gods finns krav på att brandsläckare och annan utrustning ska medföras. Anledningen är att förare ska kunna begränsa effekterna av en eventuell olycka genom
att till exempel bekämpa brand eller ta hand om spill från ett läckande kolli.

Vi säljer två modeller på ADR-väskor 

Modell 1 - Standard

Väskan innehåller:
1. Stövlar
2. Engångsoverall
3. Handskar
4. Halvmask
5. Ögonspolning
6. Första Hjälpen
7. Skyddsglasögon
8. Varningslampor
    med batteri
9. Räddningsfilt

Modell 2 - Sanering

I denna väska tillkommer:
10. Sanolmatta - gul för olja. Absorberar 4 liter
11. Fixolmatta - blå för alla vätskor. Absorberar 4 liter
12. Sopsäck i extra kraftig kvalitet 125 liter
13. Tätningsduk

Utöver ovanstående ska fordon alltid medföra brandsläckare och stoppkloss. För vissa transporter ska även annan utrustning finnas.
Se vidare på MSBs hemsida