Göteborgs Brandservice

Vi ser till att du är förberedd

Olyckor inträffar plötsligt och oförutsett.

När olyckan är ett faktum är det viktigt att första hjälpen utrustning finns inom räckhåll.

Vi har ett brett sortiment högklassig utrustning från de ledande tillverkarna; första hjälpen tavlor och lådor, defibrillatorer, ögonspolningsutrustning, brännskadekompresser och ett flertal olika kuddar och väskor för olika användningsområden.

Våra servicetekniker kan kontrollera och komplettera utrustningen i samband med årligt underhåll av brandredskapen.