Göteborgs Brandservice

Vattendimma

Vatten är det vanligaste och i många fall det effektivaste släckmedlet.
I allmänhet krävs det stora mängder och risken för vattenskador är stora. Inte sällan kan vattenskadorna vara större än brandskadorna efter en lyckad släckinsats.

Därför har släcksystem med vattendimma utvecklats och för speciella applikationer ersatt konventionell sprinkler. Vattenmängden reduceras till bara en tiondel vilket underlättar installationen och minimerar risken för följdskador.

Dafo levererar kompletta system enligt SBF:s rekommendation 2002
– boendesprinkling.

Matning kan ske från ordinarie vattenledningsnät och rör och utrustning i mindre dimensioner kan användas. Vattendimma har många brandtekniska fördelar:

Nedkylning

De små vattendropparna i dimman avskärmar branden och absorberar effektivt värmestrålning. Små vattendroppar förångas snabbt. När vatten förångas åtgår mycket energi vilket kyler branden.

Kvävning

En liter vatten som förångas ger 1700 liter vattenånga. Det tränger utan luften i brandrummet vilket ger en reducerad syrenivå och därmed en kvävande effekt på branden.

Total flooding effekt

Förångat vatten beter sig som en gas i brandrummet och fyller ut rumsvolym som skyddas. Även dolda bränder kan släckas då vattendimman tränger in och når även svåråtkomliga brandhärdar.

Dafo installerar och levererar automatiska släcksystem med vattendimma. Systemen ansluts till ordinarie vattenförsörjning och består av tryckstegringspump, rostfria rör och speciella dimmunstycken. Vattnet sprutas ut vid ett tryck av 100 till 150 bar. Konventionell vattensprinkler har ett vattentryck på mindre än 10 bar.

Aktivering sker via sprinklerhuvuden eller via ett brandlarmsystem med rök- eller värmedetektorer.