Göteborgs Brandservice

Punktskydd

Automatiseringen av produktionen med minskad bemanning innebär ökade brandrisker. Möjligheten att upptäcka och släcka en brand i ett tidigt skede minskar.

Samtidigt får en brand allt allvarligare konsekvenser. Även en liten brand i en vital maskin kan medföra att en hel fabrik måste stå stilla. Följden blir höga stilleståndskostnader och under olyckliga omständigheter risk för nedläggning av hela företag.

Med ett punktskyddssystem kan en stor brandrisk skyddas till en låg kostnad. Istället för skydda en hel maskinhall kan affärskritisk utrustning förses med ett automatiskt släcksystem. Vi har genom åren skyddat en mängd olika objekt. Några exempel är:

- Gnistbearbetningsmaskiner
- Svarvar
- Slipmaskiner
- Elektronikskåp
- Laboratorieskåp

Dafo erbjuder alltifrån små enkla punktskydd med Firedetec till våra egenutvecklade system med avancerad övervakning och styrning. Vi kan erbjuda i stort sett alla på marknaden förekommande släckmedel anpassade efter kundens önskemål och applikation.