Göteborgs Brandservice

Gruvmaskiner

Motor, hydraulik, bränsle och elinstallationer utgör de stora brandriskerna på ett gruvfordon. Bränderna får ofta ett mycket häftigt förlopp och är svårsläckta med en handbrandsläckare.
De jobbar också ofta på platser som är väldigt svåra för en extern brandkår att nå.

GRAMKO kräver därför fasta släckanläggningar på gruvmaskiner.
Ett rätt projekterat och installerat släcksystem är ett snabbt och effektivt skydd som kan förhindra en katastrof.
Dafo har mer än 20 års erfarenhet av släck­system för gruvmaskiner. Systemen är utformade för att tåla den krävande gruvmiljön.

Dafo säljer system till de två största tillverkarna av gruvmaskiner, AtlasCopco & Sandvik Tamrock.

Vi tillhandahåller ett flertal olika typer av släcksystem beroende på maskin och vad som ska skyddas. Anpassning av systemen är en självklarhet för att ge kunden bästa möjliga skydd.