Göteborgs Brandservice

Släcksystem för bussar

Från och med den 1:a januari 2004 är det försäkringskrav på att nya bussar över 10 ton skall utrustas med fast släckanläggning. Dafo är marknadsledande på släcksystem för fordon och har flera godkända systemtyper både avseende släckmedel och funktion.

Motor, hydraulik, bränsle och elinstallationer utgör de stora brandriskerna på en buss. Bränderna får ofta ett mycket häftigt förlopp och tiden för att utrymma bussen är kort. En brand i motorrummet är också svåråtkomlig för en handbrandsläckare.

Dafo har levererat släcksystem till busstillverkare i mer än 15 år. Många av världens ledande busstilverkare installerar Dafo bussystem på montagelinan. Systemen är anpassade till tillverkarnas önskemål om snabb och rationell installation, enkelt underhåll och höga krav på funktions­säkerhet under krävande förhållanden.