Göteborgs Brandservice

Komponenter för släcksystem på fordon

Miljön på ett fordon är mycket krävande. Temperaturskillnader, vibration och en krävande elektrisk miljö gör att släckutrustning på fordon måste vara extra tålig.

Flertalet komponenter i våra släcksystem är utvecklade av oss och tillverkade enbart för fordonsanvändning. Många av delarna är testade och godkända mot stränga fordonsnormer och standarder innan de tas i bruk. Viktigare delar är:

Centralapparat

Vår senaste centralapparat, modell CV-01, har en separat displaypanel som monteras på instrumentpanelen. Panelen ansluts till en elektronikenhet som förvaras kapslad i en separat kopplingsbox, där även inkoppling av övrig utrustning sker.

Utförandet ger en mycket flexibel lösning som underlättar montage och ger en skyddad och tillförlitlig konstruktion. Panelen går enkelt att anpassa för ett flertal språk så samma utrustning kan användas på olika marknader.

Frontpanelen är försedd med larmdiod, utlösningstryckknapp. Lysdioder visar driftstatus och övervakningsfunktioner. Dessutom finns tryckknapp för test återställning av släcksystemet och en tryckknapp för manuell utlösning av systemet.

Dafo har även andra typer av centralapparater för utanpåliggande eller infällt montage. Se separat produktblad.

Detektering av brand

Vid brand kan tidigt larm avgöra om släckinsatsen skall lyckas. Valet av detektor skall därför göras med stor omsorg. Dafo detektor typ BD-P är en robust och miljötålig värmedetektor, utvecklad för att tåla fordonsmiljö. Den finns i temperaturer från 60 till 180° C.
En stor mängd tillbehör finns för att underlätta montage.

Som alternativ använder vi en linjedetektor. Det är en kabel som detekterar brand över hela sin längd.

Behållare med ABC-pulver eller Forrex

Vi använder normalt släckvätska Forrex eller pulver till våra fordonssystem.

Forrex behållaren är en nyutvecklad unik konstruktion med stora fördelar för fordonsskydd. Behållaren är försedd med en invändig kolv som trycker ut släckmedlet. Det ger stora flöden och jämn sprutbild. Systemet fungerar också om fordonet har vält.

Utförandet medger optimal behållarplacering även på utrymmessnåla objekt. Behållarna finns i standardstorlekar från 5 till 25 liter.

Tidigare användes trycksatta behållare på 5 eller 10 liter med flera olika ventiltyper. På nya installationer används enbart de mer effektiva och tillförlitliga kolvbehållarna.

Pulverbehållare finns i storlekar 4, 8 eller 12 kg. De är fyllda med ett högeffektivt ABC-pulver. Behållarna är konstruerade specifikt för fordonssystem. Pulvret trycks ut via separata drivgaspatroner via ett slang- och rörsystem. Den stora mängden drivgas både luckrar upp pulvret och gör att extra långa slangsystem kan användas utan att flödet och sprutbild försämras.

Rör och munstycken

Vi har en mängd olika munstycken för olika släckmedel och applikationer. I ett trångt motorrum är det viktigt att flöde och sprutbild är rätt så att hela den skyddade utrustningen täcks in av släckmedlet.

Munstyckena kan monteras direkt på rör eller gängas i koppling. Flertalet munstycken är försedda med skyddshuv.

Vi använder rostfria rör eller hydraulslang för distribution av släckmedlet.