Göteborgs Brandservice

Brandskydd för fordon

Bränder i fordon får ofta ett mycket häftigt förlopp och är svårsläckta med en handbrandsläckare. Med ett rätt dimensionerat släcksystem får du ett snabbt och effektivt skydd som begränsar konsekvenserna av en brand.

Dafo Brand levererar SBF-godkända anläggningar enligt SBF 127 och 128 med Forrex, pulver och CO2. Vi har mer än 30 års erfarenhet av släcksystem för fordon med höga krav på funktionssäkerhet och anpassade för de mest krävande förhållanden.