Göteborgs Brandservice

SpaceSafe19
- rackmonterat släcksystem för 19" dataskåp

Brandsläckningsutrustning typ SpaceSafe19 är en komplett släckanläggning framtagen för
att skydda 19” skåp och rackar.

I en kompakt 19” racklåda har centralenhet, detektor, släckmedelsbehållare och strömförsörjningsdel monterats. Släcksystemet är försett med en 2,4 kg Novecbehållare med en kapacitet att skydda slutna utrymmen upp till ca 4 m3.

Tack vare det integrerade utförandet kan installationskostnaderna reduceras till ett minimum. Systemet är som standard försett med ett nätuttag som bryter spänningen till inkopplad utrustning vid brand.