Göteborgs Brandservice

Släcksystem med inertgas eller Novec
för fartyg

Brand ombord innebär alltid extra stora risker och konsekvenser. Merparten av bränderna startar i maskinrummet. Det är därför krav från Sjöfartsverket och andra marina organisationer att släckanläggningar och brandlarm ska finnas på klassade fartyg.

Dafo har släcksystem med Novec, inertgas eller koldioxid speciellt framtagna för marin användning. De uppfyller de höga krav på driftsäkerhet och kvalitet som krävs till sjöss. Utrustningen uppfyller också Sjöfartsverkets och internationella klassningssällskaps bestämmelser.

Släcksystem i maskinrum är alltid manuella. De består av en eller flera behållare sammankopplade via en manifold till ett rörsystem med munstycken. Systemet aktiveras på behållare, med vajer eller pneumatiskt.

Vid brand öppnas dörren till utlösningsskåpet så att sirener och blixtljus i de varnar för utströmmande gas. Samtidigt stoppas fläktar och andra öppningar stängs. Därefter utlöses släcksystemet och gasen strömmar ut och skapar en obrännbar atmosfär i det skyddade utrymmet.

Som komplement till släcksystemet levererar vi också brandlarm både för maskinrum och inredning. Systemen är Lloyd's-godkända och har från 1 till 32 sektioner.