Göteborgs Brandservice

Ansulex restaurangsystem

Cirka hälften av alla bränder i hotell och restauranger startar i köket.
I många fall är brandhärden fett och matolja från spisar, stekbord eller
i fritöser och imkanaler.

Fettbränder är svårsläckta och självantänder igen efter släckning om de inte släcks med rätt metod. Faran är också stor för personskador och att bränder sprider sig genom ventilationskanaler till andra delar av byggnaden.

Bästa skydd mot en köksbrand är ett automatiskt släcksystem avsett för fettbrand. Dafo levererar och installerar Ansulex brandsläckningssystem. Systemet är vätskebaserat och speciellt framtaget för brand i fritöser, grillar, filter och ventilationskanaler. Viktiga egenskaper är:

  • Ansulex-vätskan ligger kvar och hindrar återantändning
  • Systemet är såväl manuellt som automatiskt.
  • Släckmedelsbehållarna tar liten plats och monteras normalt i rostfria skyddsskåp
  • Ansulex släckvätska är ofarlig för personal och kan lätt tvättas bort efter släckning

Tillverkare av systemet är Ansul, ett av USA:s största brandmaterielföretag. Systemet uppfyller kraven enligt den amerikanska NFPA-standarden. Det är världens mest använda släcksystem för restaurangkök och används av bl a av ett flertal internationella hotell- och restaurangkedjor t ex McDonald’s
och Burger King.

I Sverige finns mer än 1000 system installerade.
De är godkända av svenska brandmyndigheter och försäkringsbolag.