Göteborgs Brandservice

Komponenter till gassläcksystem

Inget system är bättre än svagaste länken
i kedjan. Vi lagerhåller och tillhandahåller
alla komponenter i en släckanläggning,
från minsta kabelklamma till släckmedelbehållaren.

System projekteras individuellt för respektive skyddad utrustning och komponentlista skapas. Behållare, centralapparater, munstycken och många andra delar är egna konstruktioner och tillverkas av eller för oss.

Huvudkomponenterna i en
släckanläggning är:

 • Inertgasbehållare - finns från
  20 till 125 liter för 200 eller 300 bars tryck. De är fyllda med IG55 dvs en blandning av 50% kvävgas/nitrogen N2 och
  50% Argon.

 • Behållare med släckgasen Novec finns i storlekar från 8 till
  180 liter för 4 till 218 kg. Behållarna topptrycks med kvävgas till normalt 25 bar.
 • Centralapparater - vi använder huvudsakligen vår egentillverkade släckcentral SC 1. Parallellt jobbar vi även med Siemens släckcentral.
 • Detektering - aspirerande och konventionell detektering.
  Läs mer på respektive länk.
 • Larmdon - vi har ett komplett sortiment larmdon - larmklockor, elektroniska sirener, blixt- och roterande ljus. De finns för olika miljöer och kapslingsklasser. Kombinerade larmdon med både ljus och ljud finns och även en sockelsiren där sirenen är integrerad i detektorsockeln.
 • Rör - vi använder högtrycksrör i såväl rostfritt som galvat utförande. För inertgasanläggningar är kravet normalt rostfria rör för att klara höga tryck vid den låga temperatur som erhålls då inertgas expanderar. Novecsystemen utför med galvade stålrör.
 • Munstycken - tillverkas normalt i förnicklad mässing eller aluminium och i dimensioner från ½” upp till 2”. Öppning och gasflöde anpassas till aktuell installation för att erhålla rätt tömningstid.
 • Utlösningstryckknappar, indikeringar och blockeringar. Släcksystemen förses ofta med manuella utlösningstryckknappar. Utanför dörrar till de skyddade utrymmena monteras indikeringar som visar driftstatus. Det förekommer också att anläggningar förses med anordningar för att blockera den automatiska utlösningen t ex vid servicearbete.
 • Övertrycksspjäll - när inertgas strömmar ut i rummet erhålls ett övertryck som skulle kunna skada byggnaden. Anläggningarna förses därför med övertrycksspjäll som släpper ut övertryck och sedan stänger så att släckgasen hålls kvar i det skyddade utrymmet.
 • CO2-utrustning - för koldioxidanläggningar krävs speciella säkerhetsanordningar som är oberoende av ström. Vi har både sirener och tidsfördröjningar som drivs av CO2.