Göteborgs Brandservice

Centralapparaten - släcksystemets hjärna

Centralapparaten är den centrala funktionen i släcksystemet.
Brand detekteras och släckmedel och stängningsanordningar aktiveras. Centralen övervakar också viktiga funktioner i systemet
t ex tryck i släckmedelsbehållarna, detektorfunktioner och kabeldragning.

Vi använder huvudsakligen en egenutvecklad släckcentral typ SC-1. Det är en central speciellt framtagen för att styra släckanläggningar med inertgas, Novec eller andra gasformiga släckmedel. 

SC-1 kan övervaka 3 separata brandsektioner varav två används för styrning av släcksystem medan den tredje sektionen kan användas för övervakning av det utrymme centralapparaten är monterad i. 

Normalt kopplas centralen så att larm krävs från två oberoende detektorsektioner. Vid larm från första sektionen erhålls ett förlarm och vid larm från båda sektionerna aktiveras anläggningen.  

Alternativt kan den kopplas 1-sektionsberoende så att larm från en släckzon räcker för att utlösa anläggningen. När aspirerande detektering används är centralen ofta 1-sektionsberoende eftersom förlarm då erhålls från detektorn. 

När larm erhålls styrs stängningar av ventilation och andra öppningar via centralapparaten. Släckcentralen är ofta också kopplad till byggnadens brandlarm så att larmcentral eller brandförsvar larmas då släcksystemet detekterar en brand.

Kompakt utförande, stort urval av detektorer samt goda möjlighet till externa styrningar gör SC-1 idealisk i en lång rad av applikationer.