Göteborgs Brandservice

Aspirerande rökdetektorer

En aspirerande detektor övervakar det skyddade utrymmet kontinuerligt genom att luft leds genom ett rörsystem in i detektorns laserkammare. Där sker en exakt mätning av luftens fördunkling vilket leder till en mycket snabb och exakt detektering. Flera individuellt inställbara larmnivåer finns och aspirerande detektorer kan göras mycket känsliga och kan lämna information och förlarm vid mycket låga partikelnivåer.

Aspirerande detektorer används där kraven på tidigt larm extra höga. Det gäller t ex i samband med släckanläggningar där larmet kan ställas så att man först erhåller ett förlarm och vid förhöjd partikeltäthet utlöser släckanläggningen. Alla våra detektorer, utom Micra Nano, kan lämna upp till 4 olika larmnivåer. För Micra 25 och Micra 100 krävs ett extra reläkort.

Eftersom känsligheten kan anpassas till den aktuella miljön kan även objekt som normalt ansetts för ”smutsiga” för rökdetektering skyddas.
I en datahall med kraftig kylning och snabb luftomsättning kan konventionella rökdetektorer vara svåra att placera så att de larmar vid brand. Där har aspirerande detektering kommit till användning. Samplingsrör och samplingshål placeras vid insug till kylkompressor eller utloppskanaler.

Aspirerande detektorer används istället för konventionella detektorer i
t ex elrum, ställverk, datahallar, kyrkor, kulturbyggnader m m. Installationen kan dessutom göras mycket diskret och stör inte en byggnads eventuellt estetiska värde. En aspirerande detektor kan även medföra en betydligt enklare och snabbare installation jämfört med konventionella detektorer.

Samtliga detektorer kan sammankopplas i nätverk och styras och övervakas från en kontrollcentral alternativt från en PC.

Vi har gemensamt med Dafo flera modeller av aspirerande detektorer:

Micra Nano

Vår minsta detektor och ett oslagbart budgetalternativ för de minsta utrymmena, exempelvis små serverrum, elskåp m m. Kan även skydda större utrymmen men då med något lägre känslighet. Har som standard 2 larmnivåer och klarar upp till 50 meter samplingsrör.

Micra 25

Avsedd för mindre installationer. Micra 25 har samma känslighet och höga mätnoggrannhet som Stratos II. Detektorn kan lämna fyra individuellt inställbara larmnivåer.
Maximal längd på samplingsröret är 20 meter.

Micra 100

Lika Micra 25 men har en kraftigare fläkt och klarar upp till
100 meter samplingsrör.

Stratos II

Aspirerande detektor med 4 anslutningar för samplingsrör.
Maximalt 200 meter rör kan anslutas.