Göteborgs Brandservice

”Brand i vindkraftverk fick självslockna”

Tidningsrubriken säger allt. En brand i nacellen i ett 150 meter högt vindkraftverk är svårsläckt. Nacellen är stor som en mindre lägenhet och fylld med el, elektronik och hydraulik. En brand får ett häftigt förlopp och kan sällan angripas och släckas från marken.

Förutom en totalskada på vindkraftverket och livsfara för personer som utför arbete i nacellen orsakar en brand stora risker för omgivningen, främst till följd av nedfallande delar. Efter en brand är stillestånds- och reparationstider mycket långa med stora kostnader som följd.

Dafo utvecklar och tillverkar släckanläggningar till vindkraftverk under varumärket Procovent. Arbetet sker i partnerskap med det tyska företaget Funa GmbH och Svensk Brandservice i Katrineholm.

Våra automatiska släckanläggningar skyddar broms, generator och elektronikutrymmen. Systemet detekterar en tidig brand och släcker automatiskt, samtidigt som verket stoppas och larm sänds till övervakningscentral.

Systemen kundanpassas och konstrueras för olika typer av vindkraftverk. Leverans och installation sker hos tillverkare eller som eftermontage på kraftverk som har tagits i drift.