Göteborgs Brandservice

Varianter och tillbehör

     

Enlocksventilator med lanternin

Lika nedan men med bågformat lock med 3-skikts kanalskivor av polykarbonat för största hållfasthet och livslängd.


 

 

Enlocksventilator med kupol

En uppåtgående brandventilator med kupollock. Den används huvudsakligen i offentliga miljöer där det ställs höga krav på ljusinsläpp.

 

Tvålocksventilator

En uppåtgående brandventilator med dubbla lock. Den tillverkas i flera storlekar för större öppningar och är lämplig för industritak.
 

 

Väggventilator

Utåt- eller inåtgående brandventilator för montering i vägg - glasad eller ljustät.

 

 Tillbehör

  • Nedstörtningsskydd ingår som standard
  • Inbrottsgaller i klass 2 eller 3
  • Styrcentraler och strömförsörjningsenheter
  • Hållmagnet 24V för elektrisk öppning
  • Invändigt öppningssystem med vajer och draghandtag
  • Signalgivare för indikering av öppen ventilator
  • Komfortventilation med elmotor 230V alternativt direktverkande elmotorer 24V i brandskyddat utförande