Göteborgs Brandservice

Brandtätningsmateriel och metoder 

Vi levererar brandtätningsmateriel och utför brandtätningar i olika material och metoder. Brandtätningen skall anpassas till verksamheten i byggnaden och brandtekniska krav. De metoder vi använder och rekommenderar är:

Mjuktätning med stenullsskiva

Den vanligaste och i många fall mest lämpliga och prisvärda metoden är en mjuktätning med stenullsskiva. Skivan är uppbyggd av en tät stenullsmatta, utvändigt belagd med svällande brandskyddsfärg. Beroende på väggkonstruktion och montage motstår en tätning brand i upptill 120 minuter.

Brandtätning av lättbetong

Lämpar sig bäst att använda i massiva golvgenomföringar för kabel och rör. Massan blandas med vatten till önskad konsistens.

Brandklassad akrylmassa och högtemperaturfiber

Flexibel tätning för mindre genomföringar i väggar och golv med kablar, rör, el och ventilationskanaler

Modultätning för extra hög säkerhet 

Modultätning är ett tätningssystem med gummimoduler som spänns fast i en stålram. Tätsystemet finns med ett flertal olika moduler och ramar anpassade för olika användningsområden. Fördelen är en gas- och vattentät brandtätning som även kan skyddas mot explosioner och förses med EMC-skydd.

Fogskum

Brandklassat tvåkomponentigt polyuretanskum som expanderar vid applicering. För genomföringar av stålrör och ventilationsgenomföringar i väggar och golv.

Kniparen

Kniparen har en invändig beläggning som sväller vid upphettning och tätar effektivt mot eld, rök och gas. Tätningen för både kablar, plaströr och stålrör.

Plaströrsklämma

Plaströrsförslutaren består av ett plåthölje samt ett grafitmaterial som sväller vid brand. Tätningen för plaströr som går igenom väggar och golv. Vid brand försluts plaströret och förhindrar genomsläpp av eld, rök och gas.

Brandskyddskuddar

Kuddarna består av ett skyddande glasfiber material samt stenull och svällande grafit. Temporär brandtätning av genomföringar där arbete pågår. Vid brand sväller kuddarna och tätar därmed effektivt.