Göteborgs Brandservice

Byggnadstekniskt brandskydd

Grundprincipen med en byggnads brandskydd är att begränsa konsekvenserna av en brand.

Med rätt dimension på brandskyddet uppnår du maximal brandsäkerhet. Vi arbetar aktivt med utformning och dokumentation av brandcellsgränser, sektioneringsdörrar, vägledande markeringar och släckutrustning. Vi gör riskbesiktningar och riskanalyser och hjälper dig med utbildning och brandövningar om du vill det.