Göteborgs Brandservice

Tillbehör och reservdelar

Brandsläckare ska finnas på plats i många miljöer och sammanhang. En brandsläckare ska vara lätt att hitta, lättillgänglig och snabbt kunna användas. För att det ska fungera både på kontor, i verkstäder, på fordon och i publika lokaler finns ett flera tillbehör:

  • Upphängningsanordningar
  • Varselskyltar
  • Skyddsskåp
  • Kärror
  • Larm
  • Genomföringar

Vi lagerhåller också reservdelar till flertalet brandsläckarfabrikat.
Se vidare respektive serviceinstruktion och prislista.